Renta

Spočítejte si co budete muset udělat pro dosažení renty

Nastavení plánu čerpání renty, případně budování rentiérského portfolia je pro většinu našich klientů tím hlavním tématem. U nás všech by se postupem času měla zmenšovat naše „finanční závislost“ na práci, kterou děláme, případně na naší firmě a podnikání. Právě proto tvoříme majetek, který nám bude generovat příjem pasivní – rentu. Pokud nechceme spoléhat na stát, musíme si vytvořit rentu vlastní a k tomu si musíme odpovědět na dvě otázky:

Od kdy chci být finančně nezávislý na svém aktivním příjmu?

Jakou budu potřebovat měsíční rentu v dnešních cenách?

K naplnění tohoto cíle je rozumné využít dlouhodobě fungující investiční strategie, podle kterých investují nadace, penzijní fondy a bohatí lidé. V dlouhodobém investování platí, že můžeme ze svého portfolia čerpat rentu zhruba ve výši 3-4 % ročně. V takovém případě, by nám peníze nikdy neměly dojít a my pak můžete majetek předat dalším generacím. Pokud Vám stačí renta „konečná“ je vždy potřebná nižší částka v závislosti na tom po jakou dobu chcete rentu čerpat.