Naše modelová portfolia

Nesnažíme se vymýšlet nové strategie, učíme se od těch nejlepších. Proto naše portfolia vychází z úspěšných a lety prověřených investičních strategií. Bezpečnost a prevence rizik je pro nás vždy na prvním místě, proto využíváme především investiční nástroje od největších světových správců aktiv.

Nemáme křišťálovou kouli a nečasujeme trh. Naše portfolia stavíme tak, aby fungovala jak v časech dobrých, tak i v časech zlých. Vždy dbáme na to, aby Vaše portfolio odpovídalo Vašemu plánu, rizikovému profilu i investičnímu horizontu a dovedlo Vás tak bezpečně k Vašim cílům.Akciové portfolio

Portfolio inspirované přístupem Warrena Buffetta, který investuje veškerý svůj majetek do akcií. V našem akciovém portfoliu využíváme fondy akcií největších světových společností. Protože je pro nás zásadní především ochrana majetku našich klientů, investujeme jen na rozvinutých a stabilních trzích. Akciové portfolio využívají naši klienti obvykle v kombinaci s konzervativním portfoliem v odpovídajícím poměru, dle jejich investičního horizontu a toleranci k riziku. Případně slouží jako dynamická složka pro investory, kteří již například drží nemovitosti, státní, nebo korporátní dluhopisy, ale jejich portfoliu chybí právě akciová složka.

Vývoj hodnoty akciového portfolia

Vývoj hodnoty akciového portfolia

Výkonnost portfolia

 

 

8,81% p.a.

Průměrný roční výnos akciového portfolia
Výnos po odečtení inflace: + 6,3% p.a.

 

 

Nejlepší rok: + 32,57%
Nejhorší rok: - 38,72%
Maximální propad: - 53,47%

Chcete začít investovat svoje peníze do akciového portfolia?​

Napište nám


Nobelovo Portfolio

V našich portfoliích se inspirujeme světovými investory a významnými institucemi. Nobelova nadace je dalším příkladem a její portfolio je etalonem nekonečného rentiérského portfolia. Byla založena v roce 1900 a svoji historii investování píše od roku 1901. Slavný vědec Alfred Nobel ji ve své závěti odkázal veškerý svůj majetek, ze kterého jsou vypláceny Nobelovy ceny. Měl však podmínku, že peníze se mají investovat do bezpečných aktiv, což v té době byly státní švédské královské dluhopisy. V době, kdy byly základní měny vázané na zlato a inflace prakticky neexistovala, to byla logická úvaha. Situace se však v následujících letech zásadně změnila. Konec zlatého standardu na začátku 20. století znamenal příchod pravidelné roční inflace, která v kombinaci se světovými válkami dovedla nadaci v 50. letech téměř k zániku. Její majetek se propadal a jeho reálná hodnota byla oproti původnímu vkladu zhruba třetinová. Portfolio Nobelovy nadace se tedy nutně muselo změnit, aby nezaniklo. Došlo k výraznému posílení akciové části, ubraly se dluhopisy a přibyly alternativní investice. Díky tomu je dnes majetek na úrovní více než trojnásobku původního Nobelova vkladu. Z portfolia se vybírají pravidelně 4% na provoz nadace a výplatu laureátů Nobelovy ceny a majetek pozvolna dál roste. Nadace má touto změnou strategie zajištěnou budoucnost a fungování i pro následující generace. Naše Nobelova strategie vychází právě z portfolia nadace a díky své vyváženosti patří k těm nejvíce využívaným mezi našimi klienty - rentiéry.

Vývoj hodnoty Nobelova portfolia

Vývoj hodnoty Nobelova portfolia

Výkonnost portfolia8,20% p.a.

Průměrný roční výnos Nobelova portfolia
Výnos po odečtení inflace: + 5,7% p.a.Nejlepší rok: + 23,49%
Nejhorší rok: - 21,71%
Maximální propad: - 35,74%

Chcete pro svoje investice využít strategie Nobelova portfolia?​

Napište nám


Permanentní portfolio

Toto portfolio je postaveno na principu 4 střídajících se ekonomických cyklů
- Prosperity (růstu)
- Recese
- Inflace
- Deflace

Cílem tohoto portfolia není předvídat jaký z těchto cyklů přijde, právě naopak. Jeho strategií je držet rovnocenné třídy aktiv, kdy v každém období se bude více dařit jedné z nich. Takové portfolio se pak chová klidně i v neklidných dobách, protože poklesy jedné třídy aktiv jsou většinou vyvážené růstem jiné třídy aktiv. Například při poklesu na akciových trzích se investoři často uchylují ke zlatu a dluhopisům, což způsobuje i růst jejich ceny.

Vývoj hodnoty permanentního portfolia

Vývoj hodnoty permanentního portfolia

Výkonnost portfolia6,43% p.a.

Průměrný roční výnos permanentního portfolia
Výnos po odečtení inflace: + 3,99% p.a.Nejlepší rok: + 15,43%
Nejhorší rok: - 3,29%
Maximální propad: - 14,47%

Hledáte portfolio s malou volatilitou a nevadí Vám o něco nižší výnos?

Napište nám


Konzervativní portfolio

Konzervativní portfolio je složené z dluhopisů a nemovitostí. Jejich poměr upravujeme dle aktuální ekonomické situace, například v období dlouhodobě nulových úrokových sazeb byly v portfoliu výrazně více zastoupeny nemovitostní strategie. Dnes, kdy úrokové sazby rostou, začínáme opět navyšovat podíl státních a korporátních dluhopisů. Pro naše klienty konzervativní portfolio využíváme prakticky výhradně v kombinaci s portfoliem akciovým.

Vývoj hodnoty konzervativního portfolia

Vývoj hodnoty konzervativního portfolia

Výkonnost portfolia5,29% p.a.

Průměrný roční výnos konzervativního portfolia
Výnos po odečtení inflace: + 2,89% p.a.Nejlepší rok: + 23,75%
Nejhorší rok: - 6,59%
Maximální propad: - 8,92%

Chcete převážně jistotu a bojíte se investic do akcií, nebo potřebujete portfolio o tuto složku doplnit?

Napište nám

Upozorňujeme, že zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů. Výnosy nejsou přepočítané do koruny a u těchto modelových portfolií nejsou započteny náklady za investiční poradenství, případně za nastavení účtu a pokynů.

S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku.