Blog

  • Investice v roce 2019

    Chování různých aktiv a co v portfoliích našich klientů vydělávalo v roce 2019?